Aktiviteter og netværk

Under redigering

Tilbud til forskningsinteresserede

Studerendes dataindsamler-team

Sygeplejerskestuderende har mulighed for at deltage i sygeplejeprojekter ved Regionshospitalet Viborg, Skive. Som studerende indsamler du data, det giver dig erfaring med, hvordan forskere indsamler data til forskning.

Væksthus for sygeplejeforskning

Forum for evidensbaseret praksis

Et tilbud til sundhedsprofessionelle som gerne vil reflektere og diskutere deres praksis.

Netværk for ph.d.-interesserede sygeplejersker

Videndeling om fondsansøgninger, projektbeskrivelser, artikelskrivning, økonomi, metoder inden for sygeplejeforsknings.