Forum for evidensbaseret praksis

Et forum for sygeplejersker og andre fagprofessionelle med interesse for udvikling af sygepleje, som er ansat i HE Midt og VIA eller på anden måde er tilknyttet Center for Forskning i Klinisk Sygepleje.

Forum for evidensbaseret praksis

Formålet er at have et forum, hvor klinisk praksis er genstand for refleksion og diskussion. Teorigrundlaget for diskussion og refleksion er model over evidensbaseret praksis 

Forum for Evidensbaseret praksis tager udgangspunkt i Wilmann, Bathsevani & Stoltz teorigrundlag for evidensbaseret sygeplejepraksis. Figur 1.

I en evidensbaseret praksis er det af betydning, at den enkelte sundhedsprofessionelle inddrager den bedste tilgængelige videnskabelige viden. Den videnskabelige viden skal gennem refleksion suppleres med den sundhedsprofessionelles egen erfaring, viden om patienters/borgers individuelle behov og ønsker samt de organisatoriske og økonomiske forudsætninger, som råder indenfor hendes virksomhed og kontekst 

Indhold

På baggrund af denne forståelse af evidensbaseret sygeplejepraksis inddrages forskningsresultater patienttilfredshedsundersøgelser el.lign og kliniske erfaringer indenfor et givent emne.  De fire aspekter fra modellen gøres til genstand for refleksion og diskussion i forhold til det udvalgte tema.

Organisering

Gruppen refererer til Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, og er en del af et samlet fokus på kredsløb af vidensdeling og udvikling mellem klinisk praksis, uddannelse og forskning.
Der afholdes tre møder i forårshalvåret, tirsdage fra kl 14-16. Til hver møde serveres kaffe og kage/frugt

 

Anne Bendix
T: +45 22 38 31 01
E: anne.b.andersen@viborg.rm.dk