Netværk for ph.d.-interesserede sygeplejerker

I Center for Forskning i Klinisk Sygepleje - Hospitalsenhed Midt har sygeplejersker med ph.d.-interesse fundet sammen i et netværk.

Præ ph.d. og ph.d. netværk

Et netværk for sygeplejersker i Hospitalsenhed Midt og Sygeplejerskeuddannelsen, VIA, der enten er i ph.d. forløb eller som på sigt ønsker at gå i gang med et ph.d. studie.

Deltagerne mødes 6 gange årligt og udveksler erfaringer, sparrer om konkrete udfordringer, tanker og ideer. 

Møderne foregår i CFKS og ledes af CFKS's forskningsleder og/eller forskningsansvarlige medarbejder. 

 

Netværket består aktuelt af:

Marianne Eg, forskningssygeplejerske, ph.d. – Børn og Unge, HEM
marianne.eg@viborg.rm.dk

Lene Søndergård Larsen, lektor, ph.d. VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg
lela@via.dk

Susanne Friis Søndergaard, post.doc., ph.d. CFKS og VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg
s.f.soendergaard@midt.rm.dk

Marie Dahl, post.doc. Ph.d. - Karkirurgisk Forskning
marie.dahl@midt.rm.dk

Randi Steensgaard ph.d. studerende - Neurologisk Afdeling – Vestdansk Center for Rygmarvsskade
randi.steensgaard.eilenberger@viborg.rm.dk

Anita Lyngsø, lektor. Ph.d. VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg
anly@via.dk

Stine Legaard Jepsen, lektor, præ.ph.d. forløb, VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Silkeborg 
stlj@via.dk

Helen Gräs Højgaard, lektor, præ.ph.d. forløb, VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg og Karkirurgisk Forskning, HEM.
hgh@via.dk

Janni Strøm, post. doc, Ph.d. Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, HEM
japete@rm.dk

Janni Dalgaard Gravesen, Projektsygeplejerske, præ.ph.d.forløb. Diagnostisk Center, HEM
J.D.G.@midt.rm.dk

Tina Allerslev Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, præ.ph.d.forløb. Operation og Intensiv.
Tina.Allerslev@midt.rm.dk

Mette G. Høy, præ ph.d. forløb. Uddannelsesansvarlig HR - Uddannelse HEM
mette.hoy@midt.rm.dk

Anne Bendix Andersen, forskningsansvarlig i CFKS
anne.b.andersen@viborg.rm.dk  eller abea@via.dk

Raymond Kolbæk, Forskningsleder i CFKS
raymond.kolbaek@midt.rm.dk eller rako@via.dk