Netværk for ph.d.-interesserede sygeplejerker

I Center for Forskning i Klinisk Sygepleje - Hospitalsenhed Midt har sygeplejersker med ph.d.-interesse fundet sammen i et netværk.

En gruppe sygeplejersker udgør netværket, som består af tre sygeplejersker med en ph.d.-grad, to der har afleveret, 5 pH.d. studerende og fire der er i et præ-ph.d-forløb.

Sygeplejerskerne i netværket mødes tirsdag formiddage i Center for Forskning i Klinisk Sygeplejes lokaler på 6. etage i den gamle Sygeplejeskole. (Toldbodgade 12, Bygning 8). Interesserede kan kigge forbi til råd og vejledning i tidsrummet kl. 11.00 – 12.00.

At der i dag er et stigende antal sygeplejersker, som ønsker at indgå i et ph.d.-forløb, kan ses som en helt naturlig udvikling i forlængelse af samarbejdet mellem Hospitalsenhed Midt, VIA University College, Deakin University i Australien og Aarhus Universitet. Efterhånden har mange sygeplejersker med tilknytning til CFKS erhvervet en international mastergrad eller dansk kandidatgrad.

Netværket ledes af forskningslektorerne Vibeke Lorentzen og Raymond Kolbæk fra Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, der også fungerer som medvejledere på ph.d.-projekterne i samarbejde med hovedvejledere fra Aarhus og Københavns  Universiteter.

Netværket består for nuværende af: 

Anne Bendix Andersen, ph.d. studerende - Medicinsk Afdeling
anne.b.andersen@viborg.rm.dk

Marianne Eg, ph.d. studerende - Børneafdelingen
marianne.eg@viborg.rm.dk

Lene Søndergård Larsen, post.doc CFKS og Sygeplejerskeuddannelsen, campus Viborg - VIA SUND
lela@via.dk

Susanne Friis Søndergaard, ph.d. studerende - Anæstesi- og Operationsafdelingen
susanne.friis.soendergaard@viborg.rm.dk

Marie Dahl Thomsen, ph.d. studerende - Karkirurgisk Afdeling
marie.dahl.thomsen@gmail.com

Randi S. Eilenberger, ph.d. studerende - Neurologisk Afdeling – Vestdansk Center for Rygmarvsskade
randi.steensgaard.eilenberger@viborg.rm.dk

Ina Qvist Ph.d. studerende - Hjertemedicinsk Afd., Diagnostisk Center - Regionshospitalet Silkeborg ▪ Hospitalsenhed Midt
inaqvist@rm.dk

Anita Lyngsø, Ph.d. studerende -  Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg VIA SUND
anly@via.dk

Jette Bang Poulsen: præ ph.d. forløb - Børneafdelingen, Afsnit for Nyfødte HE Midt

Katharina Werner: præ ph.d. forløb - Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt
KATWER@rm.dk

Helen Højgaard: præ ph.d. forløb - Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg -  VIA SUNDHED
hgh@via.dk  

Mette G. Høy. præ ph.d. forløb HR-Uddannelse Hospitalsenhed Midt.
mette.hoy@midt.rm.dk

Vibeke Lorentzen, Forskningslektor - CFKS
vibeke.lorentzen@viborg.rm.dk eller vilo@via.dk

Raymond Kolbæk, Forskningslektor - CFKS
raymond.kolbaek@midt.rm.dk eller rako@via.dk