Væksthus for udvikling og forskning

Væksthuset henvender sig til sygeplejersker, der har en master- eller kandidatuddannelse, og som har fremtidige planer eller ønsker om at udvikle og udforske sygepleje.

VÆKSTHUS

Formålet er at kvalificere udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker til at beskrive og tilrettelægge udviklings- og forskningsprojekter med henblik på:

  • Deltagelse i forskningsprojekter 
  • Projektstøtte fra lokale, regionale og nationale forskningspuljer
  • Indskrivning på ph.d. studier på et universitet

Væksthuset tilrettelægges som månedlige seminarer i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje – Viborg med forskningslektorerne som seminar ansvarlige. Indholdet vil især centrere sig om undervisning og vejledning i samt diskussioner om forskningsmetoder og udformning af projektbeskrivelser.

Deltagerne må være indstillede på at fremlægge forskningsrelevante overvejelser, planer, problematikker, artikler samt egne projektbeskrivelser og indgå aktivt i diskussioner vedrørende forskningsdesigns, herunder forskningsmetoder og etiske problemstillinger knyttet til forskning.

Forår 2017

 

Forårets tema, Forskning og etik, har fokus på nogle af de etiske problemstillinger som forskeren kan støde på i sin forskning. De tre temaer er

Forskning og etik

Tirsdag 21. marts: Forskeren som etisk tvivler
Karen Munk, lektor ved Institut for Kultur og Samfund – Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Aarhus Universitet

Tirsdag 9. maj: Redelighed og uredelighed i forskningen med specielt fokus på forskningsledelse
Raymond Kolbæk og Vibeke Lorentzen, Forskningslektorer CFKS

Tirsdag 6. juni: Etiske udfordringer ved at gå fra det deskriptive til det fortolkende i analysearbejdet
Anne Bendix, ph.d.-studerende og medlem af Sygeplejeetisk Råd.

VÆKSTHUS AFHOLDES I TOLDBODGADE 12, LOKALE 312 kl. 14-16

Alle er velkomne

Hent programmet for foråret 2017 (pdf)

Kontakt: 
Vibeke Lorentzen
T: +45 78 44 13 71
E: vibeke.lorentzen@viborg.rm.dk

Anne Bendix
T: +45 22 38 31 01
E: anne.b.andersen@viborg.rm.dk