Et kredsløb af viden

Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (Indtil 2016 under navnet Center for Sygeplejeforskning) blev etableret i 2005 af Regionshospitalet Viborg, VIAs sygeplejerskeuddannelse i Viborg/Thisted og Deakin University i Melbourne, Australien. 
Ideen var at skabe et kredsløb af viden mellem klinisk praksis, uddannelse og forskning. Forskningen udspringer fra praksis og bliver derfor omsat i praksis. Ved at inddrage studerende og undervisere får sygeplejerskeuddannelsen tilført den nyeste viden.  

Om centret

 • Forskningsområder

  Flere perspektiver på sygepleje

  Centrets forskningsprojekter har fokus på to hovedtemaer: et patientologisk og et curalogisk perspektiv på sygeplejefaget.

  1) Patientologi: Patientens perspektiv på egen sygdom samt oplevelse af professionel sygepleje. 

  2) Curologi: Sygeplejerskens oplevelse af patientpleje og fagspecifikke udfordringer.


 • Projekter

  Centrets projekter spænder bredt 

  Igangværende projekter:

  • Digitalisering af sygepleje på HEM. Udbredelse, anvendelse, muligheder og udfordringer (kvalitativ og kvantitativ)
  • Processen fra symptomdebut til indlæggelse – om patienter med akut koronart syndrom med særligt fokus på facilitators rolle.

  Se uddybende beskrivelse af hvert enkelt projekt .

  Afsluttede projekter:

  • The pain experience and pain treatment of patients after surgery. A replication study in a Scandinavian context (kvantitativ)
  • Vægtregulering hos svært overvægtige børn. Barrierer og muligheder set fra et deltagerperspektiv (kvalitativ)
  • Professioner i forandring. En livshistorisk undersøgelse af læreres, pædagogers, socialrådgiveres og sygeplejerskers professionelle liv (kvalitativ)
  • Et samspil mellem fremmede. En kvalitativ undersøgelse af mennesker med kræft og deres oplevelser med medpatienter under indlæggelse i onkologisk afdeling
  • Self-management needs among younger people with type 2 diabetes: An Australian and Danish cohort comparison (kvalitativ)
  • Mænds og kvinders indlæggelsesforløb i forbindelse med akut koronart syndrom (kvalitativ)

   

   

 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere. 

  Vibeke Lorentzen, forskningslektor

  T: +45 78 44 13 71 (direkte telefon)
  T: +45 78 44 13 72 el. +45 24 87 54 59 (mobil)
  M: vibeke.lorentzen@viborg.rm eller vilo@via.dk

  CV

  Raymond Kolbæk, forskningslektor, ph.d., cand. cur.

  T: +45 23 65 09 68
  M: raymond.kolbaek@midt.rm.dk

  CV

  Birte Hedegaard Larsen, forskningslektor

  T: +45 78 44 13 73 (direkte tlf.)
  T: +45 87 55 22 40 (mobil)
  E: birtelar@rm.dk eller bhla@via.dk

  CV

  Lene Søndergaard Andersen, lektor, ph.d

  T: +45 89 27 33 67
  E: lela@via.dk

  CV

  Marianne Eg, ph.d-studerende

  T: +45 78 44 13 75 (direkte tlf.)
  T: +45 53 63 27 80 (mobil)
  E: marianne.eg@viborg.rm.dk

  CV

  Susanne Friis Søndergaard, ph.d-studerende

  T: +45 78 44 13 75 (direkte tlf.)
  T: +45 21 30 75 02 (mobil)
  E: s.f.soendergaard@midt.rm.dk eller sfso@sygeplejevid.dk

  CV

  Marie Dahl Thomsen, ph.d-studerende

  T: +45 78 44 56 80 (direkte tlf.)
  T: +45 26 20 99 26 (mobil)
  E: marie.dahl.thomsen@viborg.rm.dk

  CV

  Anita Lyngsø, ph.d-studerende

  T: +45 87 55 22 30
  E: anly@via.dk

  CV

  Anne Bendix Andersen, ph.d.-studerende

  T: +45 87 55 22 30
  E: Anne.B.Andersen@viborg.rm.dk

  CV

  Ina Qvist ph.d. studerende

  T:
  E: inaqvist@rm.dk

  Randi Stensgaard ph.d. studerende

  T:
  E: Randi.Steensgaard@midt.rm.dk

  Katharina Overgaard - præ ph.d.- studerende

  T:
  E: katwer@rm.dk

  >Thomas Lauritzen, studentermedhjælper

  T: +4578441376
  E: tlau@rm.dk / tlau@via.dk

 • Partnere

  Vi samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner

  Centret samarbejder med en række danske og internationale partnere, både fra universitetsmiljøet og klinisk praksis. Blandt disse er:

  • Aarhus Universitet
  • Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Bergen Universitet

   

 • Ledelse og organisering

  Centret er placeret i Hospitalsenhed Midt, på Regionshospitalet Viborg, der også ligger tæt på VIA's Campus Viborg, hvor Sygeplejerskeuddannelsen er placeret.

  Center for Forskning i Klinisk Sygepleje ledes af forskningslektorene Vibeke Lorentzen og Raymond Kolbæk. 

  Organisatorisk refererer centrets ledelse og medarbejdere til en styregruppe med repræsentanter fra fra School of Nursing, Deakin University, Regionshospitalet Viborg og VIA University College. Derudover er nedsat et strategiforum og et driftsforum med repræsentanter fra de to sidstnævnte institutioner. 

  For yderligere information, kontakt:

  Vibeke Lorentzen, forskningslektor, ph.d., cand. cur.

  T: + 45 78 44 13 72/ + 45 24 87 54 59
  E: vilo@via.dk / vibeke.lorentzen@viborg.rm.dk

  Raymond Kolbæk, forskningslektor, ph.d., cand. cur.

  T: +45 23 65 09 68 /+45 87552225
  E: rako@via.dk / raymond.kolbaek@midt.rm.dk

  Spørgsmål om GDPR kan rettes til

  VIAs databeskyttelsesrådgiver (DPO) T: +45 87 55 18 24
  E: dpo@via.dk

  Læs om VIAs Cookie og privatlivspolitik 

Center for sygeplejeforskning - Samarbejdspartnere