Anita Lyngsø, ph.d-studerende

T: +45 87 55 22 30
E: anly@via.dk

Uddannelse

 • 2014-2018: Ph.d. studerende, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
 • 2009: Lektor, VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg
 • 2002-2004: Cand.cur., Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet
 • 2001-2002: Suppleringsuddannelsen i Sygepleje, Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet
 • 1988-1991: Sygeplejerske, Viborg Sygeplejeskole

Aktuelle forskningsprojekter

 • Forskningsbaseret evaluering af Netbaseret sygeplejerskeuddannelse i VIA med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet (Ph.d.-projekt). Vejleder Karen Borgnakke, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Publikationer (46)

 • Borgnakke, K, Lyngsø, A (2013) Doing fieldwork following on-line program in nursing education - with a focus on the students. Paper optaget på The 2013 Oxford Ethnography Conference.

 • Borgnakke, K, Lyngsø, A (2013/2014) Going on-line and off-line: following the course in the light of new epedagogical concepts. E-bog: Rethinking Educational Ethnography, Researching on-line communities and interactions. IN PRESS

 • Borgnakke, K, Lyngsø, A (2013) Going on-line and off-line: following the course in the light of new epedagogical concepts. Paper optaget på Rethinking Educational Ethnography, Researching on-line communities and interactions, Third Annual Conference, University of Napoli “Federico II”, Italien

 • Lyngsø, A, Højgaard, H, Nielsen, E, Garcia, A, Lindholm, L, Bjerg, K (2013) Differentiated teaching – a programme for students and recent nursing graduates. Symposium (all presenting) ICN 25th Quadrennial Congress, Equity and Acces to Health Care, Melbourne, Australia

 • Bjerg, K, Kolbæk, R, Lyngsø, A, Christensen P H, Nielsen, C, Seyer-Hansen, H (2012) Netbaseret sygeplejerskeuddannelsen. E-tologi – uddrag af VIAs E-bog (Kjærgaard, H W, Asmussen, J eds.). s. 31-35 http://viewer.zmags.com/publication/b059b178#/b059b178/35

 • Lyngsø, A, Fjeldsted, M (2012) De studerendes deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter. UddannelsesNyt nr. 2

 • Larsen, B H, Bak, K T, Christensen, E B, Gregersen, T, Lyngsø, A (2010) Et sygeplejerskeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Social Kritik nr. 124: Professioner i forandring.

 • Bjerg, K., Garcia A.C., Gregersen, T., Karlsen H.S, Larsen, L.S., Lyngsø, A., Lorentsen V. (2010) Differenteret undervisning - et tilbud til studerende og nyuddannede sygeplejersker. Sygeplejersken nr. 19, s. 52-55

 • Lyngsø, A. & Larsen, LS (2010) Fra oplevelse til læring - udvikling af en model der bringer kliniske oplevelser ind i undervisningen. Uddannelsesnyt nr. 4, 2. 23-29

 • Bak, K T (presenting), Gregersen, T, Christensen, E B, Lyngsoe, A (2009) Survival and sustainability in professional nursing careers. Abstract 2: Presentation of results. ICN 24th Quadrennial Congress, Leading Change: Building Healthier Nations, Durban, South Africa

 • Lyngsoe, A (presenting), Gregersen, T, Christensen, E B, Bak, K T (2009) Survival and sustainability in professional nursing careers. Abstract 1: Presentation of methods. ICN 24th Quadrennial Congress, Leading Change: Building Healthier Nations, Durban, South Africa

 • Lyngsø, A (2006) Nystartede sygeplejestuderendes forestillinger om god sygepleje og den gode sygeplejerskes evner – og om hvorvidt disse forestillinger imødekommes i deres undervisning. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet