Birte Hedegaard Larsen, forskningslektor

T: +45 78 44 13 73 (direkte tlf.)
T: +45 87 55 22 40 (mobil)
E: birtelar@rm.dk eller bhla@via.dk

Uddannelse

 • Sygeplejerske (1970) Sygeplejeskolen Aarhus Kommunehospital
 • Videreuddannelse (diplomniveau) i uddannelse, pædagogik og ledelse (1977) - Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet
 • Examen Philosophicum (1992) - Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning
 • Eksamen art. filosofi (1995) - Aarhus Universitet
 • Cand.cur (1998) - Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet
 • Ph.d. (2005) - Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

Aktuelle forskningsprojekter

 • Vægtregulering hos svært overvægtige børn – barrierer og muligheder set fra et deltagerperspektiv
 • Mænd og kvinders indlæggelsesforløb i forbindelse med akut koronart syndrom

Undervisning

 • Underviser og vejleder på Master of Health Science (Nursing) og professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske

Publikationer (46)

 • Larsen, LS., Larsen, BH., Birkelund, R. (2012). A companionship between strangers - the hospital environment as a challenge to patient-patient interaction in oncology wards. Journal of Advanced Nursing. In review

 • Larsen, LS., Larsen, BH., Birkelund, R. (2012). An ambiguous relationship – a qualitative meta-synthesis of hospitalised somatic patients’ experience of interaction with fellow patients. Scandinavian Journal of Caring Science. Accepted for publication 2. July 2012

 • Larsen, B. H.: Forskning og menneskers livshistorier. I: Glasdam, S. (red.) (2011) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

 • Lorentzen, V., Larsen, B.H., Dyeremose,V. (2011): Severely overweight children and dietary changes – illustrated from a family perspective. Journal of Advanced Nursing, doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05791.x

 • Larsen, B. H. & Lorentzen, V.: Center for Sygeplejeforskning - Viborg: et forsøg på at bygge bro mellem klinik, uddannelse og forskning i Johansen M. B. (ed 2011): Nu er vi så her, VIA University College, Aarhus

 • Christensen, E.B., Larsen, B.H. (2010): Sygeplejerskeuddannelsens historie. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 22-26
 • Larsen, B.H., Bak, K.T., Christensen, E.B., Gregersen, T., Lyngsø, A. (2010): Et sygeplejerskeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 27-44

 • Larsen, B.H. (2010): Sygeplejersken og lægen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr. 12, 52-59, Aarhus

 • Råholm, M-B, Larsen, B.H., Löfmark, A.,Slettebø, Å. (2010): Nursing education in Denmark, Finland, Norway and Sweden – from Bachelor’s degree to PhD. Journal of Advanced Nursing 66 (9), 2126-2137

 • Larsen, B.H. (2009): Et livshistorisk fokus på professionelt sygeplejeliv i Årsskrift for Udviklingsdivisionen, VIA University College, Aarhus

 • Larsen, B.H. (2008): Fra lægekunst til positiv eksperimentel og klinisk lægevidenskab i At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu (Red.: Marianne Høyen og Karin Anna Petersen), Forlaget Hexis, København

 • Larsen, B. H. (2008): Sygepleje i spændingsfeltet mellem autonomi og dominans i Sygepleje i fortid og nutid (Red.: Jens Bydam og Stinne Glasdam), Nyt Nordisk Forlag, København

 • Bjerg, K., Larsen, B.H. (2008): Originalitet og innovative kompetencer i sygeplejerskeuddannelsen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr.7, 28-34, Aarhus

 • Larsen, B. H. (2007): Viljen til selvstændighed. Tidsskriftet Sygepleje & Historie, Årg. 10, nr. 30

 • Larsen, B. H. (2006): Anerkendelse og krænkelse – en undersøgelse af diskursive kontrolprocedurer i relation til sygeplejerskers bestræbelser på at opnå anerkendelse af det verdslige sygeplejefag som et selvstændigt fag. Ph.d.-afhandling. Forlaget PUC, Viborg

 • Larsen, B. H. (1998): Kari Martinsen mellem Løgstrup og Aristoteles, Danmarks Sygeplejehøjskole Skriftserie nr. 60, Aarhus