Et kredsløb af viden

Center for Forskning i Klinisk Sygepleje blev etableret i 2005 af Regionshospitalet Viborg, VIAs sygeplejerskeuddannelse i Viborg/Thisted og Deakin University i Melbourne, Australien. 
Ideen var at skabe et kredsløb af viden mellem klinisk praksis, uddannelse og forskning. Forskningen udspringer fra praksis og bliver derfor omsat i praksis. Ved at inddrage studerende og undervisere får sygeplejerskeuddannelsen tilført den nyeste viden.  

Om centret

 • Forskningsområder

  Flere perspektiver på sygepleje

  Centrets forskningsprojekter har fokus på to hovedtemaer: et patientologisk og et curologisk perspektiv på sygeplejefaget.

  1) Patientologi: Patientens perspektiv på egen sygdom samt oplevelse af professionel sygepleje. 

  2) Curologi: Sygeplejerskens oplevelse af patientpleje og fagspecifikke udfordringer.

   

  Centrets aktuelle forskningsemner

  Tværsektorielt samarbejde et organisatorisk perspektiv 

  Symptomhåndtering (Diabetes og Hjerteområdet) 

  Børn og overvægt (Familiecentreret sygepleje) 

  Digitalisering af sundhedsvæsenet, herunder e-læring, dokumentation og brug af sociale medier (Netbaseret sygeplejerskeuddannelse, Peroperativ dokumentation, Dokumentation af kommunal sygeplejepraksis, Workplace learning, Digital kompetenceudvikling) 

  Metodeudvikling for patientinddragelse  

  Sygehusarkitekturs betydning for at kunne praktisere og uddanne i sygepleje. 

  Implementering af Fundamentals of Care som rammemodel for sygeplejepraksis

 • Projekter

  Centrets projekter spænder bredt 

  Igangværende projekter:

  • Digitalisering af sygepleje på HEM. Udbredelse, anvendelse, muligheder og udfordringer (kvalitativ og kvantitativ)
  • Processen fra symptomdebut til indlæggelse – om patienter med akut koronart syndrom med særligt fokus på facilitators rolle
  • Implementering af "Fundamental of Care" rammeværket i sygeplejeklinik og forskning i klinisk sygepleje
  • Fra flersengsstuer til ensengsstuer – et evalueringsstudie
  • Tværsektorielt samarbejde for og med borgere med type II diabetes – et aktionsforskningsprojekt
  • Mod et meningsfuldt hverdagsliv efter en rygmarvsskade – rehabilitering med afsæt i patientens deltagelse
  • Familiebaseret overvægtsbehandling på Regionshospitalet Viborg 2018 – 2020
  • Tavshedspligt på en børneafdeling

  Se uddybende beskrivelse af hvert enkelt projekt .

  Afsluttede projekter:

  • Identification of components associated with adherence to prescribed drugs among participants in cardiovascular screening studies
  • Forskningsbaseret evaluering af netbaseret sygeplejerskeuddannelse med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet
  • Betydningsfulde faktorer for opnåelse af vedvarende vægttab i behandlingen af børn og unge med overvægt
  • Exploring the interplay between perioperative nurses documentation practice and the conditions for their practice – a realistic evaluation
  • Forebyggende undersøgelse for hjertekarsygdom og diabetes hos kvinder; Undersøgelse af prævalens, udeblivelse og omkostningseffektivitet
  • The Puzzle of Coherence – An Ethnographically Inspired Study of Intersectoral Collaboration in the Danish Healthcare System
  • Brugen af web2-værktøjer i forskningsprocessen
  • Teknologiforståelse for Sundhedsprofessionelle
  • The pain experience and pain treatment of patients after surgery. A replication study in a Scandinavian context (kvantitativ)
  • Vægtregulering hos svært overvægtige børn. Barrierer og muligheder set fra et deltagerperspektiv (kvalitativ)
  • Professioner i forandring. En livshistorisk undersøgelse af læreres, pædagogers, socialrådgiveres og sygeplejerskers professionelle liv (kvalitativ)
  • Et samspil mellem fremmede. En kvalitativ undersøgelse af mennesker med kræft og deres oplevelser med medpatienter under indlæggelse i onkologisk afdeling
  • Self-management needs among younger people with type 2 diabetes: An Australian and Danish cohort comparison (kvalitativ)
  • Mænds og kvinders indlæggelsesforløb i forbindelse med akut koronart syndrom (kvalitativ)
  • Roller, ansvar og opgavefordeling i det tværsektorielle samarbejde omkring borgere med type II diabetes – en undersøgelse af subjektpositioner hos aktører der samarbejder om patientforløb
 • Medarbejdere

  Kontakt centrets medarbejdere. 

  Raymond Kolbæk, forskningslektor, ph.d., cand. cur. Forskningsleder CFKS

  T: +45 23 65 09 68
  M: raymond.kolbaek@midt.rm.dk

  CV

   

  Anne Bendix Andersen, ph.d. MshN, Forskningsansvarlig CFKS

  T: +45 78 44 13 71 / 22 38 31 01
  E: Anne.B.Andersen@viborg.rm.dk / abea@via.dk

  CV

   

  Lene Søndergaard Andersen, lektor, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen Campus Viborg VIA

  T: +45 89 27 33 67
  E: lela@via.dk

  CV

   

  Marianne Eg, ph.d.  MsHN, Forskningssygeplejerske - Børn og Unge

  T: +45 78 44 13 75 (direkte tlf.)
  T: +45 53 63 27 80 (mobil)
  E: marianne.eg@viborg.rm.dk

  CV

   

  Susanne Friis Søndergaard, ph.d., MS-MIL, Forskningssygeplejerske post.doc Operation og Intensiv 

  T: +45 78 44 13 75 (direkte tlf.)
  T: +45 21 30 75 02 (mobil)
  E: s.f.soendergaard@midt.rm.dk eller sfso@sygeplejevid.dk

  CV

   

  Marie Dahl, ph.d. MshN., Forskningsygeplejerske, post doc. Karkirurgisk forskning

  T: +45 78 44 56 80 (direkte tlf.)
  T: +45 26 20 99 26 (mobil)
  E: marie.dahl@viborg.rm.dk

  CV

   

  Anita Lyngsø, ph.d. Lektor. Sygeplejerskeuddannelsen Campus Viborg VIA

  T: +45 87 55 22 30
  E: anly@via.dk

  CV

   

  Randi Stensgaard ph.d. studerende MshN., Vestdansk Center for Rygmarvsskade. HE Midt

  T: +45 60 48 05 81
  E: Randi.Steensgaard@midt.rm.dk

  CV

   

  Lene Tougaard., Adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen Campus Viborg, VIA

  T: +45 87 55 22 17
  E: leto@via.dk

  CV

   

  Karen Møller Olesen, Adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen Campus Viborg, VIA

  T:  +45 87 55 22 17
  E: karo@via.dk

  CV

   

  Simon Lauritzen, studentermedhjælper

  T: +4578441376
  E: siolau@rm.dk sila@via.dk

 • Partnere

  Vi samarbejder med danske og internationale forskningsinstitutioner

  Centret samarbejder med en række danske og internationale partnere, både fra universitetsmiljøer og klinisk praksis. Blandt disse er:

  • Aarhus Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Københavns Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Universitet i Bergen
  • Universitet i Oslo
  • Nord Universitet

   

 • Ledelse og organisering

  Centret er placeret på Regionshospitalet Viborg, der også ligger tæt på VIA's Campus Viborg, hvor Sygeplejerskeuddannelsen er placeret.

  Center for Forskning i Klinisk Sygepleje er en del af VIAs Forskningscenter Sundhed og Velfærdsteknologi

  Centrets medarbejdere består af forskningsleder Raymond Kolbæk og forskningsansvarlig Anne Bendix, der organisatorisk refererer til Sygeplejerskeuddannelsen i VIA, Campus Viborg.

  Den strategiske ledelse af CFKS foregår i et fælles forum bestående af forskningschef Lars Peter Bech Kjeldsen,VIA, sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, HE Midt, uddannelsesdekan Jonna Frølich, VIA Sygeplejerskeuddannelsen og Uddannelsesleder Kirsten Bjerg, Sygeplejerskeuddannelsen-Campus Viborg..

  Den daglige drift varetages af centrets medarbejdere i en driftsgruppe bestående af aktive forskere i Hospitalsenhed Midt. 

  For yderligere information, kontakt:

  Raymond Kolbæk, forskningslektor, ph.d., cand. cur. Forskningsleder

  T: +45 23 65 09 68 /+45 87 55 22 25
  E: rako@via.dk / raymond.kolbaek@midt.rm.dk

  Anne Bendix Andersen, ph.d. MshN, Forskningsansvarlig

  T: +45 78 44 13 71 / 22 38 31 01
  E: Anne.B.Andersen@viborg.rm.dk / abea@via.dk

   

  Spørgsmål om GDPR kan rettes til

  VIAs databeskyttelsesrådgiver (DPO) T: +45 87 55 18 24
  E: dpo@via.dk

  Læs om VIAs Cookie og privatlivspolitik 

   

  Webtilgængelighedserklæring