Anita Lyngsø, Lektor ph.d. RN.

 

T: +45 87 55 22 30

E: anly@via.dk

Uddannelse og beskæftigelse

  • 2019  Ph.d., Afdelingen for Pædagogik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
  • 2009  Lektor, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg VIA UC
  • 2007  Pædagogisk Diplomuddannelse, Almen pædagogik
  • 2004  Cand.cur., Aarhus Universitet
  • 2002  Suppleringsuddannelsen i sygepleje, Aarhus Universitet
  • 1991  Sygeplejerske, Viborg Sygeplejeskole

Aktuelle projekter

Afsluttede projekter

  • Forskningsbaseret evaluering af Netbaseret sygeplejerskeuddannelse i VIA med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet (Ph.d.-projekt). Vejleder Karen Borgnakke, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Udvalgte publikationer

Lyngsø, A. (2019). Etnografisk forløbsstudie i netbaseret sygeplejerskeuddannelsen – mellem skolen, hjemmet og klinikken (Ph.d. forsvar marts 2019). Tidsskrift for Professionsstudier. Nr. 29, 2, s. 108-111

Borgnakke, K. & Lyngsø, A. (2019). E-pedagogical innovation in higher education – building up the platform, but still in a risk of getting trapped in a conventional classroom. (Afsendt: Journal of Higher Education Research and Development)

Lyngsø, A. (2019). Etnografisk forløbsstudie i netbaseret sygeplejerskeuddannelsen – mellem skolen, hjemmet og klinikken. Ph.d. afhandling. Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet.

Lyngsø, A, Nielsen, C K (2016) Alternative rum til læring? Gjallerhorn, Tidsskrift for Professionsstudier. Nr. 23, 2, s. 18-2

Lyngsø, A (2015). At Home with Students – observing Online and Offline Contexts. Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning, vol. 11 (1) http://seminar.net/volume-11-issue-1-2015/236-at-home-with-students-observing-online-and-offline-contexts

Lund, D, Lyngsø A (2015). Hygiejne og indeklima. In Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed (Gravesen, D T red.). Systime Profession/Hans Reitzels Forlag, s. 648-671

Borgnakke, K, Lyngsø, A (2014). Going on- and off-line: Following the course in the light of e-pedagogical concepts. In E-book: Networked Together: Designing Participatory Research in Online Ethnography (Landri, Maccarini, De Rosa Ed.). Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Rethinking Educational Ethnography, Researching on-line communities andinteractions. http://www.irpps.cnr.it/e-pub/ojs/index.php/mono/article/view/978-88-98822-02-7

Bjerg, K, Kolbæk, R, Lyngsø, A, Christensen P H, Nielsen, C, Seyer-Hansen, H (2012). Netbaseret sygeplejerskeuddannelsen. In E-tologi – uddrag af VIAs E-bog (Kjærgaard, H W, Asmussen, J eds.). s. 31-35 http://viewer.zmags.com/publication/b059b178#/b059b178/35

 Lyngsø, A, Fjeldsted, M (2012). De studerendes deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter. UddannelsesNyt nr. 2

Lyngsø, A, Larsen, L S (2010). Fra oplevelse til læring – udvikling af en model der kan bringe kliniske oplevelser ind i undervisningen. UddannelsesNyt nr. 4

Larsen, B H, Bak, K T, Christensen, E B, Gregersen, T, Lyngsø, A (2010.) Et sygeplejerskeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Social Kritik nr. 124: Professioner i forandring.

Bjerg, K, Colina, A G, Gregersen, T, Karlsen, H, Larsen, L S, Lyngsø, A, Lorentzen, V (2010). Differentieret undervisning – et tilbud til studerende og sygeplejersker. Sygeplejersken nr. 19, s. 52-55

Lyngsø, A (2005). Nystartede sygeplejestuderendes forestillinger om god sygepleje og den gode sygeplejerskes evner – og om hvorvidt disse forestillinger imødekommes i deres undervisning. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet (kandidatspeciale)