Raymond Kolbæk, forskningslektor, ph.d., cand. cur.

T: +45 23 65 09 68
M: raymond.kolbaek@midt.rm.dk

Uddannelse

 • 2013 Ph.d. fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet med et projekt om sygeplejestuderendes holdninger til anvendelsen af it i uddannelse og klinik. 
 • 1995 Cand. Cur. med et speciale om Sygeplejeinformatik. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet.
 • 1992 Sygeplejefagligt Diplomstudium med speciale i Sygeplejevidenskab. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet. 
 • 1989 Sygeplejefagligt Diplomstudium med speciale i undervisning og uddannelsesplanlægning. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet 
 • 1982 Sygeplejerske, Viborg Amts Sygeplejeskole

Aktuelle forskningsprojekter

 • Implementering af teknologiforståelse blandt sundhedsprofessionelle.
 • Brugen af web2værktøjer i forskningskommunikation.

Afsluttede forskningsprojekter

 • Nystartede Sygeplejestuderendes holdninger til it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje.

Undervisning

 • Underviser og vejleder på Master of Health Science (Nursing) og professionsbacheloruddannelsen til sygeplejerske

Publikationer

 • Dansk Sygeplejeråd: Teknologiaftalerne - Hvordan kan de bruges. 1987 København DSR-småtryk nr. 12. Udarbejdet af DSR's teknologiarbejdsgruppe.(Medforfatter) 
 • Kolbæk R.: Hvorfor edb/teknologiundervisning i grunduddannelsen til sygeplejerske. I: Sygeplejen på kryds og tværs. Indlæg fra 1. danske sygeplejesymposium 1988 Forlaget Konktekst Odense. 
 • Kolbæk R.: Sygeplejeelever skal lære om edb så tidligt som muligt. Sygeplejersken 1988,nr. 3 s.9 
 • Engholm, P. & R. Kolbæk: Edb-skepsis blev til positiv overraskelse. Sygeplejersken 1988, nr. 8 s. 28 
 • Kolbæk R.: Computere i sygeplejerskeuddannelsen. 1989 1. udg. Faglig informationsserie nr. 41 København: Dansk Sygeplejeråd. Kolbæk R.: Sygeplejeinformatik - det selvfølgelige speciale - fremtidens løsning på sygeplejes problemer? Kandidatspeciale. Skriftserie fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole nr. 25 1996 Kolbæk R.: Mangfoldighed og tendenser i Sygeplejeinformatik. Tidsskrift for Sygeplejeforskning nr. 2. Okt. 1996. 
 • Kolbæk R: Sygeplejediagnoser, Teknologisk logik og Praksis I: E. B. Jørgensen(red.) Sundhedsvidenskabelige praktikker. Akademisk Forlag 1996 
 • Kolbæk R.:“Methods on introducing Nursing Informatics to Nursing Students”.In: Proceedings from HTE´96. 1. European Conference on health Telematics Education. Korfu, Greese CD-rom The NIGHTINGALE PROJECT - CD-ROM version 1996 
 • Kolbæk, R.: Internet - et sygeplejefagligt værktøj. SIP-Projektet August 1997 1. udg. 
 • Kolbæk, R.:(red.): Halvvejsstatus for Sygepleje-Informatik-Pædagogik - Projektet November 1996 - November 1997 SIP-Projektet 1997 
 • Kolbæk, R.: Sygeplejerskers oplevelse af “bedside” edb-udstyr. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 32. August 1997 – anmeldelse. 
 • Kolbæk, R.: The SIP-Project - A Push for Technological Innovation in Nursing Education in Denmark. In: U. Gerdin, M. Tallberg, P. Wainwright (ed.): Nursing Informatics - The Impact of Nursing Knowledge on Health Informatics. 1997 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol 64 
 • Kolbæk, R.: Methods of Introducing Nursing Informatics to Nursing Students. In: J. Mantas(ed.): Health Telematics Education. 1997 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol. 41 p87-92(edited version) 
 • Kolbæk, R.: IKT og nye muligheder i Sygeplejerskeuddannelsen. http://www.CTU.dk November 1998 Kolbæk, R.: Internet i Hjemmesygeplejen. I: Hjemmesygeplejersken nr. 1 1998. 
 • Kolbæk, R., Klimt, U., Jørgensen;, V., & Kjølseth;, I. (1998). Informationsteknologi på Sygeplejeskolerne - Uddrag og sammenfatninger - Sensommeren 1997. Viborg: SIP-projektet. 
 • Kolbaek, R.: The SIP project: A national United Approach to Nursing Informatics Education in Denmark. Proceedings from HTE’98. The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. June 1998 
 • Kolbæk, R.: The Roots, Values and Logic’s in Nursing Informatics. In: J. Mantas(ed.): Advances in Health Telematics Education - A NIGHTINGALE Perspective. 1998 IOS Press. Studies in Health Technology and Informatics Vol. 51 
 • Kolbæk, R.: Internettet - et sygeplejefagligt værktøj. 2. udg 1999 Kolbæk, R., Klimt, U., Jørgensen, V., & Kjølseth, I.: SIP-Projektet Afslutningsrapport. Marts 1999. Viborg Sygeplejeskole. 
 • Kolbæk, R.: Hvad er akademiske kvalifikationer. Uddannelsesnyt nr. 2. 10. årg. juni 1999 
 • Kolbæk, R.: Kønsforskelle i anvendelse af Internetbaserede støttegrupper. Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 32. 1999 – anmeldelse 
 • Kolbæk, R.: Nursing Informatics transparencies. Danish version The NIGHTINGALE Project. CD-ROM.1999 University af Athens. http://nightingale.nurs.uoa.gr Kolbæk, R.: Patient data Management systemer i relation til anæstesisygepleje. Dråben Danmark 15. årg nr. . Marts 2000. Kolbæk, R.: Nursing Informatics lexicon. Dansk version The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. University af Athens. http://nightingale.nurs.uoa.gr/ 
 • Kolbæk, R.: Nursing Informatics transparencies. Dansk version The NIGHTINGALE Project. CD-ROM. University af Athens. http://nightingale.nurs.uoa.gr/ 
 • Kolbæk, R.: Internettet - et sygeplejefagligt værktøj. 3. udg. 2000 
 • Kolbæk, R.: IT- hva for nogen KOMPETENCER? - Hvad taler vi om? og hvorfor? I: Nerven nr. 4/2001. Kolbaek R. & B.H. Larsen: E-mail groups as a mediating tool in nursing education In: Proceedings from ICN2001 22nd Quadrennial Congress. The International Council of Nurses. Copenhagen 2001 
 • Kolbæk R.: Patienters brug af online konsultation hos lægen i Sverige. Resumeer af international forskning. Sygeplejersken nr. 13 2003 
 • Kolbaek R. & B.H. Larsen: “A possible way to qualify nursing education”. In: Proceedings from Methods in Nursing Education, International Research Conference 22nd-23rd August, 2002 at Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark. Arranged by The Centre for Innovation in Nurse Training in the County of Aarhus, Aarhus University Hospital Research Initiatice - and the Danish University of Education. 2003. Billeschou, H. (2004). Erfaringer med e-læring i Viborg. Interview med Aase Lydiksen og Raymond Kolbæk. UFS Kvartalsskrift Okt. 2004 Tema: IT og Læring. 
 • Kolbæk, R. (2004). 10 gode portaler om e-læring. UFS Kvartalsskrift Okt. 2004 Tema: IT og Læring. 
 • Kolbæk, R. & Tokkesdal, P. B. (2004). Anvendelse af konferencesystem i seminarforløb. UFS Kvartalsskrift Okt. 2004 Tema: IT og Læring Kolbæk R.: Forståelse af Pierre Bourdieu. Bearbejdet oversættelse. I: Petersen, K. A., S. Glasdam & V. Lorentzen (red.): Livshistorieforskning og kvalitative interview Forlaget PUC, CVU Midt-Vest.(2004) 
 • Kolbæk, R. (2007a). Virtuel vejledning - hvad er det? Temahæfte. Holstebro: cvu vita. 
 • Kolbæk, R. (2007b). Virtuel vejledning - 4 anvendelsesmåder -Idehæfte 1. Holstebro: cvu vita. Kolbæk, R.: (2007) Dannelseslitteratur. Anmeldelse. Sygeplejersken nr. 6 
 • Kolbæk, R., & Kjærgaard;, H. W. (2008). Virtuel vejledning - Hvem anvender det, og hvordan anvendes det i dele af cvu vita ? : eVitanetværket - cvu vita, eVidencenter - det nationale videncenter for elæring . Kolbæk, R.: En avanceret Studiehåndbog. Anmeldelse. Sygeplejersken nr. 12 
 • Kolbæk, R.: (2009) Annoteret oversigt over links i relation til ressourcer vedrørende sundheds-og velfærds IT I: Medlemsblad for Fagligt Selskab for Udviklingssygeplejersker og Kliniske oversygeplejersker. Dec. 2009 
 • Kolbæk, R., Lorentzen, V., & Rasmussen, B. (2009). A Danish- Australian Partnership model in a contemporary learning, teaching and research nursing environment. Paper presented at the ICN2009, Durban, South Africa. Kolbæk, R. (2010). Teknologiens nye udfordringer til sygeplejeprofessionen - GJALLERHORN - Tidsskrift for professionsuddannelser -Nr. 12 
 • Kolbæk, R. (2010). Et bud på en virtuel afasipædagogik. Anmeldelse. Sygeplejersken nr. 7 
 • Kolbæk. R.: (2010) Virtuel vejledning – En afklaring. Evidencenter Scharnberg. Ditte: (2009) Der er ingen vej udenom. Interview STAFETTEN nr. 4 s. 18-19 Kredsblad for DSR Kreds Midtjylland. 
 • Kolbæk, R., H. Bækkelund Sørensen, J. Sylvestersen & K. L. Møller: (2010) Introduktion til E-læring. Kursusmateriale til e-certificeringsbeviset. CELM og det nationale center for elæring. 
 • Kolbæk, R., K. L. Møller, J. Sylvestersen & H. Bækkelund Sørensen: (2010) E-læring og læringsbegrebet. Kursusmateriale til e-certificeringsbeviset. CELM og det nationale center for elæring. Sylvestersen, J.B., D. T. Hansen & R. 
 • Kolbæk: Virtuelle kommunikationsformer. Kursusmateriale til e-certificeringsbeviset. CELM og det nationale center for elæring. Kolbæk. R.: (2011) Brug de medier, bogen har i fokus – anmeldelse. Sygeplejersken nr. 19 
 • Kolbæk. R.: (2011) En nødvendig del af pensum –anmeldelse. Sygeplejersken nr. 14 
 • Kolbæk. R.: (2011) Nye læringsformer og IT-støttet undervisning i færdighedslaboratoriet – Oplæg ved Workshop om design af læringshus Regionshospital Horsens den13 januar 2011 (internt materiale) 
 • Kolbæk. R.: (2011) Teknologiens udfordringer til fremtidens sygepleje. Sygeplejens år DSR, Kreds Sjælland 2. Maj 2011 Slagelse Sygeplejeskole. http://www.dsr.dk/Kredse/Kreds%20Sjaelland/Sygeplejens%20År/Documents/110502_Kick-off%20Sygeplejens%20År_Dias.pdf 
 • Hansen, D. T., J.B. Sylvestersen, P. Christensen & R. Kolbæk: (2011) Fremstilling af elæringsmaterialer. Kursusmateriale til e-certificeringsbeviset. CELM og det nationale center for elæring. 
 • Sylvestersen, J. & R. Kolbæk: Web2 i Undervisningen. Kursusmateriale til e-certificeringsbeviset. CELM og det nationale center for elæring. 
 • Laursen, H.D, P.H Christensen, R. Kolbæk og H. W. Kjærgaard: (2011) Kvalitet i e-læring. Center for elæring og medier. VIA UC. 
 • Bjerg, C. & Kolbæk, R. (2012): VIA og e-ressourcerne I: E-tologi. Aarhus: Center for E-læring og Medier, VIA University College. 
 • Jensen, C. S., Jackson, K. , Kolbæk, R. & Glasdam, S: (2012): Children’s experiences of acute hospitalisation to a paediatric emergency and assessment unit: – A qualitative study I : Journal of Child Health Care. 
 • Rasmussen. B., V. Lorentzen, R. Kolbaek., M. Duke and M. Botti: (2012) Transnational Capacity Building: An Australian-Danish Partnership Model for Higher Education and Research in Nursing. In: EAIE Handbook “Internationalisation in Higher Education” 
 • Piil K., R. Kolbaek, G. Ottmann, B. Rasmussen (2012) The impact of the expanded nursing practices on professional identity in Denmark In: Clinical Nurse Specialist. 
 • Bjerg, K., R. Kolbæk, A. Lyngsø, P.H. ChrIstensen, C. Nielsen & H. Seyer-Hansen: (2012) Netbaseret sygeplejerskeuddannelse I: E-tologi. Aarhus: Center for E-læring og Medier, VIA University College, 31 s. Kolbæk. R.: Teknologi og sygepleje I: Sygeplejens Fundament. Dansk Sygeplejeråd Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (2013) Kap 8. 
 • Kolbæk, R.: Nystartede Sygeplejestuderendes holdninger til it i teoretisk uddannelse og klinisk sygepleje. Ph.d.-afhandling. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.(2013) 
 • Kolbæk, R.: Velfærdsteknologi i Sundhedsvæsenet. Sygeplejersken (2014) – Anmeldelse under publicering.
 • Jacobsen, K. W. & R. Kolbæk: Dokumentationsprocessen I: K.W. Jacobsen & E. Larsen i Djónastovu (red): Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet. Kapitel 17 - 2016

 • Kolbæk R.: IT-innovationer fra kontorlandskaber til læringslandskaber. I: Tidsskrift for professionsstudier. Nr. 23 oktober 2016

 • Kolbæk, R.: Du kan ikke sanse digitalt. I: Sygepleje Munksgaard 2016