Susanne Friis Søndergaard, ph.d-studerende

T: +45 78 44 13 75 (direkte tlf.)
T: +45 21 30 75 02 (mobil)
E: s.f.soendergaard@midt.rm.dk eller sfso@sygeplejevid.dk

Uddannelse

 • 2013-2016: Ph.d. studerende ved Institut for Folkesundhed, sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet
 • 2012-2013: Kvalifikationsår ved Institut for Folkesundhed, sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet
 • 2009-2011: Master i lærer processer. Institut for læring, uddannelse og filosofi, Aalborg Universitet
 • 2004-2007: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse, CVU Vita, Center for Videregående Uddannelse, Holstebro/Viborg
 • 1982-1985: Sygeplejerskeuddannelse ved Viborg Amts Sygeplejeskole, Viborg.

Aktuelle forskningsprojekter

 • Ph.d. projekt: Dokumentation af aktiviteter i det peroperative patientforløb.- en undersøgelse, translation, validering og afprøvning af ”Perioperative Nursing Data Set”.
  Vejledere Lektor og studieleder Ph.d. Kirsten Frederiksen. Institut for folkesundhed, sektion for sygepleje og Forskningslektor Ph.d. Vibeke Lorentzen Center for sygeplejeforskning, Regionshospitalet Viborg.

Publikationer

 • Søndergaard, S. F (2013) Operationssygeplejerskens dokumentationspraksis. En kvalitativ interviewundersøgelse af seks operationssygeplejersker og afdelingssygeplejersker. Kvalifikationsårsrapport. Århus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for Sygeplejevidenskab

 • Søndergaard, S.F; Lundholm, I; Allerslev, A (2013) Kliniks retningslinje for anvendelse af graduerede kompressionsstrømper præ- og peroperativt. Center for Kliniske retningslinjer Aalborg universitet

 • Søndergaard S. F og Sloth, B. (2011) Kan der ske læring i et struktureret teamsamarbejde. Masterspeciale. Institut for læring, uddannelse og filosofi. Aalborg Universitet.