Afsluttede forskningsprojekter

Fra unges håndtering af livet med diabetes til ældres håndtering af symptom på blodprop i hjertet. Læs her om nogle af vores afsluttede projekter.
Hjerteforskningsprojekt

Projekt "Broken Heart"

Projektet er et multicenterstudie, der udføres i samarbejde med Jönköping University

Unge med type-2 diabetes 

Projektet undersøger, hvordan unge med type-2 diabetes håndterer deres sygdom og samarbejder med sundhedspersonalet

Patienters smerteoplevelser efter operation

Smerteoplevelsen efter operation

Projektet undersøgte patienters oplevelse af smerte og behandling efter operation

Oplevelse af medpatienter under indlæggelse

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan patienter indlagt med kræft oplever deres medpatienter. 

Forskningsprojekt om vægtregulering hos børn

Vægtregulering hos børn

Projektet ser på barrierer og muligheder for varigt vægttab hos børn

Sygeplejerskers livshistorier

Projektet undersøger, hvordan sygeplejersker og andre fagprofessionelle fortæller deres professionelle livshistorier