Unges håndtering af type 2 diabetes

En australsk-dansk undersøgelse af sundhedsvejledning

Gruppen af unge (20-40 år) med type 2 diabetes (T2DM) er stigende. Forebyggelse og behandling af T2DM er afhængig af den unges egenomsorg, som påvirkes af en række fysiske, sociale og psykologiske faktorer.

Håndtering af diabetes er kompleks og kræver et samarbejde mellem den unge og de sundhedsprofessionelle. Derfor er der brug for en afdækning af de håndteringsstrategier, unge med T2DM benytter, specielt i forbindelse med livsovergange som at påbegynde uddannelse, indgå i arbejdslivet, finde partner og stifte familie.

Mål med projektet

Det overordnede mål er at levere en tværkulturel – dansk/australsk - indsigt i, hvordan psykologiske og sociale faktorer i livsovergange påvirker unge med T2DM, herunder deres håndtering af diabetes. De specifikke mål er at:

 • Identificere håndteringsstrategier, som anvendes af unge medT2DM i livsovergange i perioden fra 20-40 år
 • Identificere deltagernes opfattelse af egen håndtering af deres diabetes, herunder identificere særlige behov
 • Identificere, hvordan unge med T2DM udnytter og bearbejder vejledning om deres sygdom og sundhed.

Design

Projektet er en tværsnitundersøgelse, hvor dataindsamlingen foregår i to faser på fire lokaliteter - to i Danmark og to i Australien. På hver lokalitet sker dataindsamlingen ved:

 1. Semi-strukturerede interview med 10 unge mellem 20-40 år, fordelt på begge køn
 2. Spørgeskemaundersøgelse, herunder spørgsmål om opfattelse af problemer i forbindelse med håndtering af diabetes, angst forbundet med en diabetes diagnose, diabetes problemområder, patient aktivering og forståelse af sundhedsbudskaber (health literacy), samt relevante begreber generet på baggrund af interviews.

Perspektiver

Projektet er initieret af en australsk-dansk forskergruppe med det formål at give sundhedsprofessionelle indsigt i de specifikke behov, unge med T2DM har. Målet er at etablere grundlaget for at udvikle hensigtsmæssige, målrettede uddannelsesprogrammer i sundhedstjenesterne.

Projektet forventes at kunne tilføje en særlig dimension til forståelsen af målgruppen ved at foretage en kulturel sammenligning mellem Australien og Danmark.

Projektteam

Associate Professor Vibeke Lorentzen, Centre for Clinical Nursing Research, Viborg, Denmark 

 • Associate Professor Birte Hedegaard- Larsen, Centre for Clinical Nursing Research, Viborg, Denmark
 • Associate Professor Helle Terkildsen Maindal, Department of Public Health, Health, Aarhus University, Denmark
 • Senior Lecturer Bodil Rasmussen, School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia
 • Professor Trisha Dunning, Barwon Health- Deakin University, School of Nursing and Midwifery, Geelong, Australia
 • Associate Professor Trish Livingston, Eastern Health- School of Nursing and Midwifery, Deakin University, Australia
 • Forskningslektor Raymond Kolbæk, Centre for Clinical Nursing Research, Viborg, Denmark