Mænd og kvinders indlæggelsesforløb

En undersøgelse af kønsperspektivet ved hjertesygdom

Baggrunden for projektet er, at der er konstateret forskelle på kvinder og mænds symptomer, indlæggelsesmåde, behandling og rehabilitering i forbindelse med akut koronart syndrom (AKS) og at hidtidige undersøgelser mangler fokus på køns- perspektivet ved hjertesygdomme.

Projektets formål

Formålet med projektet var således, ud fra et kønsperspektiv, at undersøge det forløb, patienter med akut koronart syndrom har oplevet fra symptomdebut til indlæggelse på hospital. Det var desuden hensigten, at projektet kunne danne fundament for yderligere projekter om kvinder med iskæmisk hjertekarsygdom i forhold til indlæggelse, behandling og rehabilitering.

Metode

15 mænd og 15 kvinder, der opfyldte inklusionskriterierne og som blev indlagt under diagnosen AKS på Regionshospitalet Viborg, Kjellerup, Skive på henholdsvis afdeling M13-3 (Viborg) og M2121 (Skive) blev inviteret til at deltage i projektet og indgå i et kvalitativt dybdeinterview vedrørende deres oplevelse fra debut af symptomer til 72 timer efter indlæggelse. Inklusionskriterierne var, at deltagerne skulle være mellem 40-75 år, ikke tidligere have været indlagt med diagnosen AKS, skulle forstå og tale dansk og være fysisk og mentalt i stand til at deltage i et interview.

For at kombinere kliniske kompetencer med forskningskompetencer blev tre sygeplejersker med erfaringer fra specialet ansat som dataindsamlere i projektet. Det var Lene H. Poulsen, sygeplejerske M2121, Dorte Færk Toft, sygeplejerske M 2121, Mary Vestergaard, sygeplejerske M13-3 og Linna Skovgaard, sygeplejerske MMA. Ud over at interviewe patienter, deltog de også i den første del af analysearbejdet sammen med forskningslektorerne Vibeke Lorentzen og Birte Hedegaard Larsen, der var projektansvarlige. Herudover var Marianne Toppenberg, udviklingsmedarbejder ved medicinsk område tilknyttet projektet.

Det studerendes dataindsamlerteam deltog i pilot-interviews. Den egentlige dataindsamling foregik fra november 2007 til maj 2008.

Projektet blev afviklet i samarbejde med Box Hill Hospital/Deakin University, Australien og finansieret af Hans Juulsgaard Jensens Fond.

Kontakt