Sygeplejerskers livshistorier

Projektet havde fokus på professionelle livshistorier

DENNE TEKST SKAL SKRIVES OM!!! 

Publikationer

  • Larsen, B.H., Bak, K.T., Christensen, E.B., Gregersen, T., Lyngsø, A. (2010): Et sygeplejerskeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 27-44
  • Larsen, B.H. (2009): Et livshistorisk fokus på professionelt sygeplejeliv i Årsskrift for Udviklingsdivisionen, VIA University College, Aarhus
  • Christensen, E.B., Larsen, B.H. (2010): Sygeplejerskeuddannelsens historie. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 22-26
  • Larsen, B. H.: Forskning og menneskers livshistorier. I: Glasdam, S. (red.) (2011) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck