Vægtregulering hos overvægtige børn

Undersøgelse af muligheder og barrierer for varigt vægttab hos børn

Når overvægtige introduceres til kostomlægning, er det veldokumenteret, at vanlige mønstre efter en vis periode genoptages og et ønsket vægttab udebliver.

Projektets formål og metode

Hvorfor det forholder sig således, er kun sparsomt undersøgt. Derfor satte dette projekt fokus på overvægtige børn og på at identificere de faktorer, der i hverdagen påvirker, hvorvidt børnene kan overholde en diæt og etablere en ny livsstil. Dette blev belyst fra et deltagerperspektiv samt igennem individuelle interview med overvægtige børn, der var introduceret til kostomlægning, samt med forældre og søskende over en periode på 1 – 3 år.

Projektet blev udarbejdet i forlængelse af projekt ”Diætbehandling af insulinresistens hos euglykæmiske, overvægtige børn” ledet af Per Saval, speciallæge i pædiatri og 1.reservelæge på Arbejdsmedicinsk klinik. Savals projekt, der inkluderede 4 familier, blev påbegyndt ved Sygehus Viborg i januar 2006, med det formål at finde en diæt, der kunne reducere insulinresistens hos overvægtige børn samtidig med, at den sikrede en mæthed, der gjorde diæten gennemførlig i praksis.

Herværende projekt, der inkluderede de samme 4 familier, begyndte dataindsamling via interview med de involverede familiemedlemmer ca. 7 uger efter, at barnet blev sat på sin blivende diæt, det vil sige i uge 18/2006. Gennem de følgende år blev der foretaget opfølgende interviews.

Projektteamet bestod af Forskningslektor Vibeke Lorentzen, Forskningslektor Birte Hedegaard Larsen, Sygeplejerske på børneafdelingen Vicki Dyeremose.

Publikationer

  • Lorentzen, V., Larsen, B.H., Dyeremose,V. (2011): Severely overweight children and dietary changes – illustrated from a family perspective. Journal of Advanced Nursing, doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05791.x
  • Karlsen H. S. og Lorentzen ,V. (2010): Det søde børneliv, Kronik, Fyens Stiftidende, 2. februar.


Kontakt

Vibeke Lorentzen, forskningslektor

T: +45 78 44 13 71 (direkte telefon) +45 24 87 54 59 (mobil)
M: vibeke.lorentzen@viborg.rm eller vilo@via.dk