Patienters interaktion under indlæggelse

Et ph.d.-projekt havde fokus på kræftpatienters interaktion med hinanden

Baggrunden for ph.d.-projektet, udført af Lene Søndergaard Andersen, er den norske sociolog og dr. phil. Dag Albums afhandling ”Nære fremmede”. Album undersøgte patienters interaktion under indlæggelse og fandt blandt andet at patienterne var meget hjælpsomme overfor hinanden, delte deres erfaringer med sygdom og sygdomsforløb og støttede hinanden. Dette ledte til en interesse for patienters interaktion under indlæggelse, deling af information om sygdomserfaringer og livet med kræft samt støtte og omsorg for hinanden.

To forskningsspørgsmål guidede undersøgelsen:

  • Hvilken betydning har patient-patient interaktion i forbindelse med patienternes hospitalsliv, sygdom og sygdomsforløb? 
  • Hvilken betydning har patient-patient interaktion i forbindelse med støtte og omsorg? Designet valgt til udforskning af patienternes interaktion under indlæggelse var kvalitativt i form af et eksplorerende feltarbejde med en kombination af deltagende observation og individuelle semi-strukturerede interviews. Dataanalysen var induktiv og tematisk.

Projektet blev udført i følgende trin:

  1. Kvalitativ meta-syntese med det formål at akkumulere viden om patienternes interaktion under indlæggelse samt betydningen af denne: a. Litteratur review med vurdering og udvælgelse af relevante tekster b. Induktiv tematisk analyse 
  2. Kvalitativt feltarbejde med det formål at finde viden om patienternes interaktion under indlæggelse samt betydningen af denne: a. Deltagende observation og individuelle semi-strukturerede interviews for at fremskaffe empirisk data b. Induktiv tematisk analyse. 
Resultaterne fra projektet er under publicering i internationale tidsskrifter.

Kontakt

Lene Søndergaard Andersen

T: +45 89 27 33 67
E: lela@via.dk