Oplevelse af smerter efter operation

Projekt om smerteoplevelse og behandling efter kirurgisk indgreb

På Sygehus Viborg gennemførtes fra 31. oktober 2005 til 7. maj 2006 dataindsamling til et forskningsprojekt om patienters smerteoplevelse og smertebehandling efter operation. Over 500 patienter indgik i projektet, og resultaterne er p.t. under bearbejdning. (ER DETTE KORREKT???)

Projektets formål

International forskning i patienters oplevelse af smerter efter kirurgiske indgreb viser, at patienter kun modtager omkring 40 procent af den mængde smertestillende medicin, der er ordineret, og at de samtidig oplever at have smerter. Denne tematik er ikke tidligere undersøgt i en skandinavisk sammenhæng.

Formålet med projektet var derfor på et dansk hospital at undersøge sammenhængen mellem:
  • Patienters oplysning om oplevelse af smerter i det postoperative forløb 
  • Mængden af medicin, patienterne har modtaget af den til rådighed værende smertestillende medicin.

Projektets metode

Projektet var tilrettelagt som interview af patienter indlagt i de kirurgiske afsnit T10-1, K11-1 og Y08 på Viborg Sygehus. Interviewet foregik 2. eller 3. dag efter operationen og blev foretaget af en sygeplejerske. Interviewet varede 15. minutter. Spørgsmålene drejede sig om smerter efter operationen, samt hvilken effekt den smertestillende medicin havde haft på smerterne. Der indgik også mere generelle spørgsmål om det at have smerter og få smertestillende medicin. Desuden blev der indhentet oplysninger om den smertestillende medicin, der var givet efter operationen.

Dataindsamlingen, der blev foretaget af 10 sygeplejersker ansat ved Sygehus Viborg.

For at deltage i projektet skulle patienten være fyldt 18 år, være i stand til at forstå dansk, have været i afdelingen i mindst 24 timer og have fået foretaget en operation indenfor de seneste 72 timer. Desuden måtte interviewet ikke varer mere end 15 minutter og ved interviewets start skulle patienten have hvilet i mindst 30 til 45 minutter.

Få mere viden

  • Lorentzen V., Hermansen I. og Botti M. (2011): A prospective analysis of pain experience, beliefs and attitudes, and pain management of a cohort of Danish surgical patients. Eur j Pain, doi:10.1016/j.ejpain.2011.06.004

Kontakt

Vibeke Lorentzen, forskningslektor

T: +45 78 44 13 71 (direkte telefon) +45 24 87 54 59 (mobil)
M: vibeke.lorentzen@viborg.rm eller vilo@via.dk