Igangværende forskningsprojekter

Titel
Mod et meningsfuldt hverdagsliv efter en rygmarvsskade – rehabilitering med afsæt i patientens deltagelse.
Ph.d. projekt Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet.

Formål
Ph.d. studiet har til formål at besvare følgende:

Hvordan kan sygeplejersken, via patientinddragelse, ledsage og støtte den rygmarvsskadede patient frem mod et meningsfuldt hverdagsliv?
Hvordan fungerer ”prøvehandlinger” som et fleksibelt metodisk værktøj til patientinddragende sygepleje? 

Metode
Aktionsforskningsdesign

Samarbejdspartnere
Hovedvejleder: Sanne Angel, ph.d., Lektor, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet
Medvejledere: Raymond Kolbæk, Ph.d., leder af Center for Forskning i Klinisk Sygepleje & Helge Kasch, forskningsoverlæge, ph.d. Forsknings og Udviklingsenheden, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt

Projektperiode
Forventet forsvar i foråret 2020

Kontaktperson
Randi Steensgaard - Randi.Steensgaard@midt.rm.dk - +45 6048 0581

___________________________

Titel
Fra flersengsstuer til ensengsstuer – et evalueringsstudie
Post Doc. projekt i samarbejde med Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet.

Formål
Hvilken betydning har et ændret hospitalsdesign for patientoplevet kvalitet, sygepleje, kompetenceudvikling og studerendes lærings- og uddannelsesforhold? - - Et forskningsprojekt med et samarbejde mellem
Klinisk praksis, forskning og uddannelse

Metode
Realistisk evaluering med mange dataindsamlingsmetoder.

Samarbejdspartnere
De Studerendes Dataindsamlerteam, Hjertemedicinsk afdeling, Kirurgisk afdeling og HR-Uddannelse på Hospitalsenhed Midt, Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg-VIA UC

Projektperiode 
2018-2021

Kontaktperson
Susanne Friis Søndergaard, S.F.Soendergaard@midt.rm.dk - +45 2130 7502 & Raymond Kolbæk, raymond.kolbaek@midt.rm.dk - +45 87552225

__________________________

Titel
 
"Implementering af "Fundamental of Care" rammeværket i sygeplejeklinik og forskning i klinisk sygepleje.

Formål
At monitorere, hvorledes FoC-rammeværket i praksis implementeres i sygepleje på Hospitalsenhed Midt

Metode 
Evalueringsdesign

Samarbejdspartnere
Alle oversygeplejerskeområder på Hospitalsenhed Midt

Projektperiode
2016-2020

Kontaktperson
Raymond Kolbæk, raymond.kolbaek@midt.rm.dk - +45 87552225

__________________________

Titel
Familiebaseret overvægtsbehandling på Regionshospitalet Viborg

Formål

Metode

Samarbejdspartnere
Fysiologisk Klinik, Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, Børn og Unge Klinik, Center for Forskning i Klinisk Sygepleje.

Projektperiode
2018-2020

Kontaktperson
Marianne Eg, forskningssygeplejerske, Børn og Unge & Center for Forskning i Klinisk Sygepleje. - Marianne.Eg@midt.rm.dk

___________________________

Titel
Tavshedspligt på en børneafdeling.

Formål

Metode

Samarbejdspartnere
 Claus Sixtus, ph.d.

Projektperiode

Kontaktperson
Marianne Eg, ph.d. forskningssygeplejerske, Børn og Unge & Center for Forskning i Klinisk Sygepleje. - Marianne.Eg@midt.rm.dk

___________________________

Titel
Projekt vedrørende styrkelse af tværsektorielt samarbejde om borgere med type2 diabetes

Formål
At udvikle metoder til at forbedre samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis i Midtklyngen.

Metode

Samarbejdspartnere
Hospitalsenhed Midt.

Projektperiode

Kontaktperson
Anne Bendix Andersen, ph.d. forskningsansvarlig. Center for Forskning i Klinisk Sygepleje. T: 22383101/87552218 E: anne.b.andersen@viborg.rm / abea@via.dk