Publikationer

Udgivelser og publikationer

Liste over centrets udgivelser.

Publikationer

 • Rasmussen B, Lorentzen V, Kolbaek R, Duke M og Botti M (2012) Transnational capacity building : an Australian-Danish partnership model for higher education and research in nursing, in Söde¡qvist, Minna; Wittmann, Frank; Magnan, Myrna; van Liempd, Hans-Georg and Kuurstra, Elise (eds), Learning and teaching, pp. 1-16, Dr Josef Raabe Verlags-GmbH: Raabe Academic publishers, Stuttgart , Germany. 

 • Lene S. Larsen, Birte H. Larsen & Regner Birkelund (2012): An ambiguous relationship – a qualitative meta-synthesis of hospitalized somatic patients’ experience of interaction with fellow patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01054.x

 • Lorentzen, V., Hermansen, I. L., & Botti, M. (2012). A prospective analysis of painexperience, beliefs and attitudes, and pain management of a cohort of Danish surgicalpatients. Eur J Pain, 16(2), 278-288. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.06.004  

 • Lorentzen V., Dyeremose og Larsen B. H. (2012): Severely overweight children and dietary changes – illustrated from a family perspective. J Adv Nurs. Apr; 68(4):878-87. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05791.x 

 • Hedegaard L. B. og Lorentzen V. (2011): Center for Sygeplejeforskning - Viborg: et forsøg på at bygge bro mellem klinik, uddannelse og forskning I: Nu er vi så her - udvalgte eksempler på vidensproduktion i VIA University College (martin Blok Johansen, red.), VIA University College (pdf)

 • Larsen, B. H.: Forskning og menneskers livshistorier. I: Glasdam, S. (red.) (2011) Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

 • Lorentzen V. og Beedholm P K.(2011): Om at stimulere sygeplejestuderendes udviklingsberedskab – refleksioner og erfaringer I: Klinisk sygepleje, Årg. 25, nr. 1 

 • Larsen, B.H., Bak, K.T., Christensen, E.B., Gregersen, T., Lyngsø, A. (2010): Et sygeplejerskeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 27-44

 • Christensen, E.B., Larsen, B.H. (2010): Sygeplejerskeuddannelsens historie. Tidsskriftet Social Kritik nr. 124, 22-26 

 • Karlsen H. S. og Lorentzen ,V. (2010): Det søde børneliv, Kronik, Fyens Stiftidende, 2. februar.

 • Eg M., Sønder H. og Lorentzen V. (2010): Klinisk sygeplejespecialist udvikler plejen til børn I: Sygeplejersken nr. 6

 • Bjerg K., Garcia C. A., Gregersen T., Steensgaard K. H., Larsen L., Lyngsø A. og Lorentzen V.: Differentieret undervisning – et tilbud til studerende og sygeplejersker I: Sygeplejersken 19/2010

 • Råholm, M-B, Larsen, B.H., Löfmark, A.,Slettebø, Å. (2010): Nursing education in Denmark, Finland, Norway and Sweden – from Bachelor’s degree to PhD. Journal of Advanced Nursing 66 (9), 2126-2137

 • Larsen, B.H. (2010): Sygeplejersken og lægen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr. 12, 52-59, Aarhus

 • Larsen, B.H. (2009): Et livshistorisk fokus på professionelt sygeplejeliv i Årsskrift for Udviklingsdivisionen, VIA University College, Aarhus

 • Bjerg, K., Larsen, B.H. (2008): Originalitet og innovative kompetencer i sygeplejerskeuddannelsen. Tidsskriftet Gjallerhorn nr.7, 28-34, Aarhus

 • Lorentzen V. (2008): Forskning på tværs I Sygeplejersken nr. 20

Årsrapporter